Наставни кадар

Наставни кадар

1. Владимир Бабић - наставник стручних предмета пољопривредне струке - дипломирани инжењер пољопривреде

2. Ивана Станковић - наставница информатике и рачунарства, Дипломирани информатичар

3. Славица Огњеновић - наставник српског језика и књижевности

Професор српског језика и књижевности

4. Драгица Радумило - наставник српског језика и књижевности
Професор српског језика и књижевности

5. Славица Радосављевић - наставник енглеског језика
Професор енглеског језика и књижевности

6. Милица Зелић - наставник математике
Дипломирани професор физике

7. Марија Праг - наставник географије
Дипломирани географ

8. Ненад Весић - наставник верске наставе
Дипломирани теолог

9. Драгана Мијић - наставник латинског језика
Професор латинског језика

10. Александар Поповић - наставник историје
Професор историје

11. Бранко Маравић - наставник социологије, устава и права грађана
Професор социологије

12. Бојан Батало - наставник филозофије
Професор филозофије

13. Анета Аврамовић - наставник хемије
Дипломирани хемичар

14. Маја Недић - наставник физичког васпитања
Професор физичке културе

15. Драган Вуцеља - наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде

16. Јелена Тошић Карановић - наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство

17. Бојана Гравоња- наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде

18. Јован Јовић - наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде

19. Милан Пуповац - наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде

20. Николина Јеротић - наставник стручних предмета прехрамбене струке
Дипломирани инжењер технологије

21. Драгана Вуловић - наставник стручних предмета прехрамбене струке
Дипломирани инжењер технологије

22. Слађана Богдановић - наставник стручних предмета ветеринарске струке
Дипломирани ветеринар

23. Драган Турчиновић - наставник стручних предмета ветеринарске струке
Дипломирани доктор ветеринарске медицине

24. Слободан Вајагић - наставник стручних предмета пољопривредне струке/координатор практичне наставе
Дипломирани инжењер пољопривреде

25. Мирјана Божић - наставник стручних предмета прехрамбене струке
Дипломирани инжењер технологије


26. Шпиро Радловић - настаник стручних предмета ветеринарске струке
Дипломирани ветеринар

27. Стеван Гмизић - наставник стручних предмета ветеринарске струке

Дипломирани ветеринар

28. Александар Мишковић - наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде

29. Јелена Стојановић - наставник биологије, Мастер биологије

30. Синиша Шовљански - наставник физике/математике, Апсолвент физике/математике

31. Mирјана Веселиновић - наставник стручних предмета прехрамбене струке, Дипломирани инжењер технологије

 

32. Сава Кнежевић - наставник стручних предмета ветеринарске струке, Дипломирани ветеринар

facebook

http://www.poljskolaruma.edu.rs/templates/shape5_vertex/images/fb_icon_20.png