Наставни кадар

Наставни кадар

1. Владимир Бабић - наставник стручних предмета пољопривредне струке - дипломирани инжењер пољопривреде

2. Ивана Станковић - наставница информатике и рачунарства, Дипломирани информатичар

3. Славица Огњеновић - наставник српског језика и књижевности

Професор српског језика и књижевности

4. Драгица Радумило - наставник српског језика и књижевности
Професор српског језика и књижевности

5. Славица Радосављевић - наставник енглеског језика
Професор енглеског језика и књижевности

6. Ивана Станковић - наставница информатике и рачунарства, Дипломирани информатичар

7. Драгана Крмар - наставник математике
Дипломирани математичар

8. Дарио Шпановић  -  наставник верске наставе (католички вјеронаук) - Мастер социолог (вероучитељ катехета)

9. Марија Праг - наставник географије
Дипломирани географ

10. Ненад Весић - наставник верске наставе
Дипломирани теолог

11. Драгана Мијић - наставник латинског језика
Професор латинског језика

12. Александар Поповић - наставник историје
Професор историје

13. Бранко Маравић - наставник социологије, устава и права грађана
Професор социологије

14. Бојан Батало - наставник филозофије
Професор филозофије

15. Анета Аврамовић - наставник хемије
Дипломирани хемичар

16. Маја Недић - наставник физичког васпитања
Професор физичке културе

17. Драган Вуцеља - наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде

18. Јелена Тошић Карановић - наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство

19. Бојана Гравоња- наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде

20. Јован Јовић - наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде

21. Милан Пуповац - наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде

22. Николина Јеротић - наставник стручних предмета прехрамбене струке
Дипломирани инжењер технологије

23. Драгана Вуловић - наставник стручних предмета прехрамбене струке
Дипломирани инжењер технологије

24. Слађана Богдановић - наставник стручних предмета ветеринарске струке
Дипломирани ветеринар

25. Ненад Хинић - наставник стручних предмета ветеринарске струке
Дипломирани инжењер пољопривреде одсек за сточарство

26. Слободан Вајагић - наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде

27. Душан Стојанац - наставник стручних предмета ветеринарске струке
Дипломирани ветеринар

28. Шпиро Радловић - настаник стручних предмета ветеринарске струке
Дипломирани ветеринар

29. Стеван Гмизић - наставник стручних предмета ветеринарске струке/координатор практичне наставе, Дипломирани ветеринар

30. Александар Мишковић - наставник стручних предмета пољопривредне струке
Дипломирани инжењер пољопривреде

31. Јелена Стојановић - наставник биологије, Мастер биологије

32. Синиша Шовљански - наставник физике/математике, Апсолвент физике/математикеfacebook

http://www.poljskolaruma.edu.rs/templates/shape5_vertex/images/fb_icon_20.png