Јавне набавке - НОВО!!!

Јавне набавке

Јун 2018 - пољомеханизација

Позив
Документација

НАПОМЕНА: РОК ЗА ПРЕДАЈУ ПОНУДА ЈЕ ПРОДУЖЕН, КАО И РОК ЗА ИСПОРУКУ.

ПОНУДЕ ДОСТАВИТИ ДО 11.7.2018 ДО 10:00, РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА.

 

Одлука
Уговор

facebook

http://www.poljskolaruma.edu.rs/templates/shape5_vertex/images/fb_icon_20.png