Вести

Вести

ДАН ДРЖАВНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРЖАВНОМ ПРАЗНИКУ

 

ПОВОДОМ ДРЖАВНОГ ПРАЗНИКА,
ДАНА ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НЕРАДНИ ДАНИ СУ
ЧЕТВРТАК 15. И ПЕТАК 16.ФЕБРУАР.

 

НАСТАВА ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК, 19.ФЕБРУАРА У ПРЕПОДНЕВНОЈ СМЕНИ

Početak projekta “Osnaživanje mladih preduzetnika u sektoru poljoprivrede”

Početak projekta “Osnaživanje mladih preduzetnika u sektoru poljoprivrede” 
Ruma, 31. januar 2018.  
Učenicima srednje poljoprivredne škole “Stevan Petrović - Brile” iz Rume je predstavljen projekat “Osnaživanje mladih preduzetnika u sektoru poljoprivrede“ i konkurs na koji su pozvani da se prijave ukoliko žele da razvijaju porodično gazdinstvo. Svi kandidati će proći kroz program edukacije i podrške za razvoj poslovne ideje i biti u konkurenciji da dobiju opremu i sredstva za razvoj poslovanja. Projekat podrške mladim preduzetnicima realizuje se u okviru projekta nemačke razvojne saradnje Podsticanje zapošljavanja mladih, a realizuje ga Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa opštinom Ruma i srednjom poljoprivrednom školom “Stevan Petrović - Brile”. Cilj projekta jeste da zainteresuje mlade da se opredele za bavljenje poljoprivredom, da ih informiše o mogućnostima za proizvodnju i finansiranje, kao i da ih podstakne da razvijaju sopstvene poslovne ideje i prijave se na konkurs. Gosti info sesije – uspešni mladi preduzetnici u oblasti poljoprivrede su podelili svoja iskustva kako se uz skromna ulaganja ali dugoročan posvećen rad može napraviti uspešno porodično preduzeće ili gazdinstvo.
Skup je održan u svečanoj sali poljoprivredne škole u Rumi gde su se ispred predokupljenih obratili:
1. Mirjana Božić, direktorka poljoprivredne škole “Stevan Petrović - Brile”, Ruma
2. Sanja Marković, savetnik za zakup poljoprivrednog zemljišta, opština Ruma
3. Uroš Delić, ekonomski savetnik, Fondacija Ana i Vlade Divac
4. Jelena Marić, vlasnica mlekare “Carpe diem” specijalizovane za proizvode od kozjeg mleka, Irig
5. Miroslav Pušin, nekadašnji učenik poljoprivredne škole i član uspešnog porodičnog gazdinstva iz Rume
6. Lazar Klještanović, savetnik u Poljoprivrednoj stručnoj službi, Ruma
7. Bojana Gravonja, nastavnica u srednjoj poljoprivrednoj školi.
Sve aktivnosti se realizuju u okviru projekta Podsticanje zapošljavanja mladih koji u okviru Nemačke razvojne saradnje realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva privrede i Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 
Фондације „Ана и Владе Дивац“ 
и 
Немачке организације за међународну сарадњу „ГИЗ“

у оквиру пројекта

„Оснаживање младих предузетника у области пољопривреде“

САДРЖАЈ
1. УВОД
2. ПРАВИЛА КОНКУРСА
3. ПРИЈАВА НА КОНКУРС
4. ПРОЦЕНА И ОДАБИР ПРИЈАВА
1. УВОД 

Фондација „Ана и Владе Дивац“ је основана 2007. године са циљем да помогне грађанима у практичном решавању њихових животних и егзистенцијалних проблема. Фондација поред стамбеног збрињавања помаже и економско осамостаљивање породица. Путем посебно припремљених програма професионалне и пословне обуке, радно способним лицима се пружа помоћ за започињање или развој доходовних активности. 
Из овог пројекта су проистекли „Дивац пољопривредни фондови“ као модел за подршку породицама које живе од пољопривреде и подстицај пољопривредној производњи у Србији. До сада је је 815 породица (преко 3.200 особа) добило економску подршку са циљем повећања капацитета за финансијску одрживост породице. Фондација „Ана и Владе Дивац“ је посвећена пројектима усмереним на креирање бољих услова за одрастање деце и младих у Србији. До сада је обновљено и опремљено 92 игралишта у вртићима, основне школе, институције за децу, као и спортских терена. Досадашња финансијска подршка за преко 450 иницијатива младих је још један значајан део рада Фондације којима се млади упућују на праве вредности. 
Такође, кроз низ активности које од свог оснивања иницира и спроводи, Фондација подстиче развој индивидуалне и корпоративне филантропије у Србији. Различите акције су усмерене ка развоју свести и промоцији давања код грађана, друштвено одговорног понашања у пословном сектору и медијском промоцијом успешних пракси. 

Посебну пажњу Фондација пружа младима и зато је креиран програм за подршку младим пољопривредницима који се реализује у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу „ГИЗ“ и уз подршку општина Пожега и Рума. Један од циљева пројекта јесте подршка за 10 предузетничких идеја из области пољопривреде набавком средстава за рад и производњу у вредности од по 240.000 динара. Пројектом ће бити подржано по 5 најбољих идеја ученика из средњих пољопривредних школа из Пожеге и Руме. Важан циљ овог пројекта јесте и подршка локалним самоуправама да развију капацитет да креирају и финансирају подстицајне мере за младе пољопривреднике и тако додатно мотивишу младе предузетнике. 

2. ПРАВИЛА KОНKУРСА

Наведена упутства представљају правила за подношење пријава, селекцију пријава предлога пословне идеје које се финансирају у оквиру овог конкурса.

Циљ конкурса је да се обезбеди едукација ученика средњих пољопривредних школа за стицање вештина за писање бизнис плана и развој породичног пољопривредног газдинства. Такође, план је да конкурсом награди 10 ученика који током процеса едукације развију најбоље пословне идеје и опрделе се за развој породичног газдинства.

Kритеријуми за учешће на конкурсу:
Овај конкурс је отворен само за пунолетне ученике завршних разреда средње пољопривредне школе „Светан Петровић – Бриле“ из Руме и „Љубо Мићић“ из Пожеге који су заинтересовани да се по завршетку средње школе врате на породично газдинство, преузму део пословања и развијају сопствену пољопривредну производњу. 

Услови за учеснике у конкурсу:
 да имају пребивалиште на територији Републике Србије,
 да су чланови регистрованог породичног пољопривредног газдинства,
 да су директно одговорни за припрему и реализацију посла на регистрованом сопственим/породичном пољопривредном газдинству, а не да делују у својству посредника,
 да су координатору пројекта у својој школи поднели адекватно попуњен и потписан пријавни формулар.

На конкурсу не могу да учествују:
Подносиоци пријава такође неће моћи да учествују на конкурсу и неће им бити додељена средства уколико се током трајања конкурса установи:
 да подносилац подлеже сукобу интереса. За потребе овог документа, под сукобом интереса подразумевају се пријаве за конкурс младих чији су блиски сродници запослени у општини или у школи која учествује у реализацији пројекта, 
 да је крив за нетачно тумачење или давање кривих информација које је Фондација тражила као услов за учествовање у Kонкурсу за подношење пријаве за пословну идеју,
 да је покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Kомисију за одабир пројеката током процеса евалуације пројеката овог или претходних конкурса за подношење предлога пројеката. 

Kритеријуми за садржај предлога пословне идеје за које се може поднети пријава:
 Висина бесповратних средстава за која се може конкурисати - Ученици са својом пословном идејом могу да конкуришу за бесповратна средства у висини до 240.000 динара. 
 Локација – пословне активности се морају реализовати искључиво на територији Републике Србије.
 Број предлога и одобрених пројеката по подносиоцу пријаве - Подносилац пријаве НЕ може да поднесе више од једне пријаве предлога пословне идеје.
 Модификације предлога пројекта - Након истека рока за доставу предлога пројекта, а пре доношења коначне одлуке о финансирању, Kомисија за процену предлога пројеката преко Фондације може подносиоцу пријаве сугерисати да изврши одређене модификације предлога пројекта, у смислу буџета и у смислу активности планираних у пројекту. Подносилац пријаве има право да прихвати или одбије сугестије (детаљније појашњено у тачки 3 - Процена и одабир пријава). Изјашњавање о одлуци да ли је прихватио или одбио сугестије, подносилац пријаве има рок од 5 радних дана од тренутка пријема сугестије да писмено преко електронске поште обавести Фондацију, односно њеног заступника у Школи. Уколико не одговори у датом року Kомисија ће сматрати да је подносилац пријаве одбио понуђене сугестије и да више не учествује у Kонкурсу.


Пријављивање, припрема и подношење формулара:
Конкурс се спроводи две фазе:
1) Едукација о припреми бизнис плана и разрада индивидуалне пословне идеје
2) Креирање бизнис плана за развој породичног газдинства и пријава на конкурс

Формулар за пријаву на конкурс може бити попуњен и ручно. Формулар за израду бизнис плана мора бити попуњен електронски, а језички јасно и прецизно, како бисмо могли да на најбољи могући начин проценимо пријаве.

Ученици ће добити одговарајуће смернице и обуке за попуњавање наведених образаца, као и подршку стручњака за развој бизнис плана, а што је детаљније објашњено у даљем тексту.


3. ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Смернице конкурса, као и и Формулар за пријаву на конкурс и Формулар за израду пословне идеје можете преузети са сајта www.divac.com/poljoprivreda док сва питања у вези са процедуром пријављивања на конкурс можете поставити, путем е-маила: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или професорки Весни Вуковић из пољопривредне школе из Пожеге и професорки Бојани Гравоња из пољопривредне школе из Руме.
Фондација ће у оквиру школа организовати инфо сесије на којима ће бити објашњен цео процес и дата упутства за пријаву. 


ГДЕ И КАД ПОСЛАТИ ПРИЈАВЕ:

1. Адекватно попуњен и потписан Формулар за пријаву на конкурс доставља се координаторима пројекта у средњим пољопривредним школама:
• Рума – проф. Бојана Гравоња
• Пожега – проф. Весна Вуковић

Рок за пријаву је 19. фебруар 2018. године. 
Све пријаве које задовољавају формалне услове конкурса ће ући у наредну фазу, ученици ће добити подршку за израду пословне идеје и биће у конкуренцији за добијање средстава на конкурсу. 

2. У другој фази конкурса биће организоване три радионице са циљем да се ученицима помогне да развију своју пословну идеју, попуне комплекснији формулар и да доставе обавезну и пожељну документацију. 

По одржању три припремне радионице, учесници подносе попуњен Формулар за израду пословне идеје, достављањем одштампане и потписане верзије обрасца, као и достављањем обавезне и пожељне документације координаторима пројекта у средњим пољопривредним школама:
• Рума – проф. Бојана Гравоња
• Пожега – проф. Весна Вуковић

Рок за достављање Формулара за израду пословне идеје и обавезне и пожељне документације је 14. март 2018. године.
На основу предатих Формулара врши се одабир 20 најбољих (10 из сваке школе), а према критеријумима објављеним у Смерницама. Одлука о 20 одабраних пројеката ће бити донета до 23. марта 2018. године.

Потом ће одабраних 20 бизнис идеја ће добити стручну менторску подршку за израду Пословног плана током месеца априла 2018. Адекватно попуњен одштампан и потписан Пословни план се након заједничког рада са ментором, професором на дефинисању економских показатеља инвестиције, доставља координаторима пројекта у средњим пољопривредним школама:
1. Рума – проф. Бојана Гравоња
2. Пожега – проф. Весна Вуковић

Рок за доставу Пословног плана је 20. април 2018. године, а одлука о 10 одабраних пројеката (по 5 из сваке школе) ће бити донета до краја маја 2018. године.
Листа обавезна документације:
 Потврда из школе да је ђак редован у настави и испуњавању обавеза,
 Kопија сведочанстава из претходних разреда средње школе са оценама и просечном оценом на крају школске године,
 Kопија потврде о регистрованом породичном газдинству,
 Сагласност носиоца породичног газдинства да апликант може да спроводи пословну активност на породичном газдинству. Изјава мора да буде потписана од власника газдинства. 

Листа пожељне документације која се додатно бодује: 
Остала пожељна документа су сагласности, препоруке за обављање жељене пословне делатности, успеси на школским и предузетничким такмичењима, као и остала документа која могу помоћи бољој оцени предлога пројекта.


Обавештење о одлуци о уласку у наредни циклус конкурса:
Фондација ће преко сајта www.divac.com, као и преко координатора у обе школе, обавестити о ученичким пројектима који су се квалификовали за наредни циклус конкурса. Одлука да се пројекат евентуално одбије биће заснована на следећим основама које се односе на сва три циклуса:
 Пријава/формулар/документација је послата након крајњег рока,
 Подносилац пријаве не испуњава критеријуме везане за статус подносиоца пријаве,
 Предлог пословне идеје не испуњава формалне критеријуме,
 Предлог пословне идеје није био довољно релевантан или финансијски и оперативни капацитети подносиоца пријаве нису били довољни.
 Одлука о одбијању пријаве или о неодобравању средстава је коначна.

Kритеријуми за трошкове који се могу уврстити у буџет пословне идеје
Важно је да се при пријави на конкурс добро истраже тржишне цене за набавку жељене опреме или средстава за пољопривредну производњу. Приликом провере свих пријава, комисија ће посебну пажњу посветити буџету и трошковима и проценити да ли су наведени трошкови реални и прихватљиви. У интересу свих који се пријаве на конкурс је да припреме реалан буџет са што повољнијим ценама. 

У складу са наведеним условима и уз поштовање процедура за доделу уговора, прихватљиви трошкови укључују:
 трошкове набавке опреме или услуга, односно потрошног материјала потребног за реализацију пројекта (саднице воћа, семенски материјал, пластеник са системом за наводњавање, расад, пољопривредна механизација, опрема за наводњавање и заштиту од оштећења изазваних падавинама, итд.), 
 трошкове куповине живе стоке и сточне хране,
 трошкове за додатну опрему попут опреме за паковање и етикетирање производа или додатне услуге попут опреме за брендирања производа, паковања или обезбеђивање продајних канала,
 трошкове маркетинга, бреднирања и промоције производа, као и интернет промоцију и креирање продајних канала. 

Следећи трошкови се неће покривати средствима из пројекта:
 Индивидуално спонзорство за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама, или конгресима као главна активност пројекта;
 Индивидуалне стипендије за студирање или обуку као главна активност пројекта;
 Дугови и покривање губитака или дуговања,
 Пристигле пасивне камате,
 Ставке које се већ финансирају из других оквира,
 Kуповина земље или зграда,
 Заостале обавезе по основу такси и пореза,
 Зајмове и рате за отплату кредита,
 Трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике,
 Царинске и административне трошкове.Додатне информације:
За сва питања у вези са процедуром пријављивања на конкурс Фондације заинтересовани се могу обратити Фондацији путем електронске поште на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и на телефон 011/ 33 41 755 (у периоду од 10 до 15 часова). 
Напомињемо да ће сви детаљи бити презентовани заинтересованим ученицима на радионицама које ће бити одржане у школи по отварању конкурса. Такође, ученицима ће за додатне информације и сугестије бити на располагању координатори пројекта у обе школе који ће пружати подршку ученицима током процеса пријаве и развоја индивидуалног бизнис плана.


4. ПРОЦЕНА И ОДАБИР ПРИЈАВА

Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити процењени у складу са следећим критеријумима:
 Административна усаглашеност - Провера да је пријава комплетна и у складу са листом за проверу.
 Процена квалитета предлога пројекта и финансијска процена - Процена квалитета достављених формулара за пословну идеју, биће спроведена у складу са критеријумима за бодовање. 
Молимо вас да посебно обратите пажњу на следеће важне информације, које се тичу начина на који ће Kомисија за процену предлога пројеката процењивати вашу пријаву.

Упутство за бодовање за чланове Комисије за одлучивање:
Фондација Дивац ће изабрати независну комисију за избор најбољих бизнис идеја/планова које ће се финансирати у оквиру пројекта. Сваком предлогу пословне идеје, Kомисија за процену ће доделити одређен број поена, на основу кога ће бити сачињена бодовна ранг листа. Пријаве са највећим резултатом ће имати приоритет при додели средстава.

facebook

http://www.poljskolaruma.edu.rs/templates/shape5_vertex/images/fb_icon_20.png